Trang chủ » Thuật ngữ: Quản lí bằng văn hoá doanh nghiệp là sử dụng các nội dung của văn hoá doanh nghiệp trong việc quản lí và điều hành các hoạt động trong doanh nghiệp.

Thuật ngữ: Quản lí bằng văn hoá doanh nghiệp là sử dụng các nội dung của văn hoá doanh nghiệp trong việc quản lí và điều hành các hoạt động trong doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *