Trang chủ » Thuật ngữ: Học sâu (tiếng Anh Deep Learning) là một chức năng của trí tuệ nhân tạo bắt chước hoạt động của bộ não con người trong việc xử lí dữ liệu và tạo ra các mẫu để sử dụng cho việc ra quyết định.

Thuật ngữ: Học sâu (tiếng Anh Deep Learning) là một chức năng của trí tuệ nhân tạo bắt chước hoạt động của bộ não con người trong việc xử lí dữ liệu và tạo ra các mẫu để sử dụng cho việc ra quyết định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *