Trang chủ » Thuật ngữ: HACCP là hệ thống giám sát công đoạn sản xuất lưu trữ và phân phối thực phẩm để xác định và kiểm soát các mối nguy liên quan đến sức khỏe.

Thuật ngữ: HACCP là hệ thống giám sát công đoạn sản xuất lưu trữ và phân phối thực phẩm để xác định và kiểm soát các mối nguy liên quan đến sức khỏe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *